نرم افزار

نرم افزار پرواز داخلی(سیستمی و چارتری)

نرم‌افزار پرواز داخلی(سیستمی و چارتری)نسخه کامل

نرم‌افزار پرواز داخلی(سیستمی و چارتری)

نرم‌افزار پرواز خارجی اشتراکی

نرم‌افزار پرواز خارجی اختصاصی

نرم افزار فروش آنلاینقطار اختصاصی

نرم‌افزار فروش آنلاین اتوبوس

نرم‌افزار رزرو هتل داخلی

نرم‌افزار رزرو هتل خارجی

نرم‌افزار رزرو تور داخلی و خارجی

نرم‌افزار رزرو تور داخلی و خارجی

نرم‌افزار اتوماسیون آژانس‌های مسافرتی(مدیریت درخواستها)

اپلیکیشن اندروید(وب ویو)

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن ios (وب ویو)

اپلیکیشن ios

طراحی اختصاصی ظاهر وب سایت

وب سرویس

ربات تلگرام

شرایط

اتصال پروازهای سیستمی به پید‌و‌ساین آژانس

با 2 درصد درآمد

پروازهای سیستمی بصورت اشتراکیبا 2 درصد درآمد

ویژه آژانس‌های عضو یاتا

در صورت اخذ وب سرویس رجا

1 درصد از درآمدفروش

بیش از 900 هتل

بیش از 5000 هتل

قابلیت فروش بصورت اشتراکیبا قابلیت باز‌کردن تور

قابلیت فروش بصورت اشتراکیبدون قابلیت باز‌کردن تور

راه اندازی اتوماسیون اداری

Responsive

بصورت اختصاصی‌قابل انتشار در بازار

Responsive

قابل انتشار در App Store

طبق سفارش مشتری

با تعهدنامهبه شرط داشتن وب سایت

نرخ

30 میلیون تومان

دو و نیم میلیون تومان

500 هزار تومان

3 میلیون تومان

بزودی

3 میلیون تومان

3 میلیون تومان

3 میلیون تومان

3 میلیون تومان

10 میلیون تومان

1 میلیون تومان

2 میلیون تومان

50 هزارتومان

5 میلیون تومان

100 هزارتومان

7 میلیون تومان

حداقل 5 میلیون تومان

1 میلیون تومان

50 هزار تومان